Efter utbildning och praktik som tekniker på tunga fordon, tjänstgjorde jag som tekniker och elektriker på tunga militärfordon. Engagerad i olika uppdrag i turbin- och motorfartyg samt passagerarångare, bogserbåtar och RoPax-fartyg.

Jag tillbringade en sexårsperiod som besiktninsingenjör hos Lloyds Register of Shipping, där jag utförde inspektioner av fartygsskrov och maskiner under drift, reparation och i torrdocka, samt och industriella inspektioner av utrustning som stora roterande maskiner, gas- och ångturbiner, högspänningsutrustning, datoriserad styrning och säkerhetssystem etc. under tillverkning, modifiering, typprovning och typgodkännande.

Engagerad vid Linnéuniversitetet i Växjö som lärare inom olika ämnen inom förbränningsteknik, marinteknik samt säkerhetshantering och miljöskydd inklusive internationell lagstiftning. Chief Engineer certifikat obegränsat för motorfartyg Engine Officer Klass III för Ång- och motorfartyg. Maskinchef i tankfartyg för olja och kemikalier. Teknologie magister i Miljö och Processteknik.