Hos oss på Adorator Teknikanpassning skapar vi prototyper av ångmaskiner och vi skräddarsyr efter dina idéer och skapar ångmaskiner kreativt för ditt företags behov. En ångmaskin är en motor som körs med vattenånga som drivmedel, där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete (röselseenergi). Denna definition innefattar således ångturbinen, men i normalt språkbruk anvses kolvångsmaskinen som beskrivs här.

Till skillnad från förbränningsmotorn arbetar ångmaskiner (i likhet med stirlingmotorn) med yttre förbränning. Ångmaskinen drivs med vattenånga producerad i en ångpanna som värms upp via förbränning av bränsle i en under, brevid eller inuti pannan anordnad eldstad. Kolvångsmaskiner är idag i drift endas av  kulturhistoriska skäl, exempelvist i ångbåtar, och pannorna eldas då oftast med olja, kol eller ved. Detta är det som vi brinner för, och skapar din egna ångkonst enligt de prototypt som vi kan skräddasy för dina behov.

Hos ånglok utgör maskin (cylinder, kolv och vevstake) och panna en sammanbyggd enhet, men i tekniskt hänseende skiljer man ändå på panna (som producerar ånga) och maskin. Och det är detta vi jobbar med så att du kan ha nytta, glädje och användning av våra prototyper på miljövänliga lösningar till ångpannor och annan ångkonst.